• Divínsky Boyard

  podpora prevencie detí v oblasti kriminality vzdelávaním spojeným so športom a pohybom v prírode

 • súdržnosť, tímovosť, priateľstvo, cieľ nevzdať sa a viera v toho druhého,

  sú tým, vďaka čomu žiadna prekážka neostane nezdolaná

 • Prevencia kriminality

  na reálnych ukážkach bezpečnostných, záchranných a zdravotníckych zložiek

 • Pracovali ruky, mozog, pracovalo srdce a spolu

  v symbióze vytvorili prekrásny orchester zvaný MY

 • Malých aj veľkých

  spojil smiech a radosť rovnako krehké ako bubliny peny

 • nielen vzdelávanie a súťaženie,

  ale aj zaujímavý kultúrny program

 • a to všetko

  v objatí krásneho prostredia a malebnej krajiny

IV. ročník súťaže DivínskY BoyarD finančne, vecne a materiálovo podporili:

1. semifinálové kolo

20. jún 2019
(štvrtok)

finálové kolo

20. september 2019
(piatok)

2. semifinálové kolo

21. jún 2019
(piatok)

0Dní0Hodín0Minút0Sekúnd

Rok s rokom sa zišiel a ako sa koniec letných prázdnin nezadržateľne blíži, tak sa blíži i IV. ročník čím ďalej, tým viac medzi žiakmi základných škôl populárnejšej súťaže
DIVÍNSKY BOYARD.

S novými súťažiami, zaujímavosťami, atraktivitami i novinkami privítami súťažiacich z blízkych i vzdialených základných škôl.

Všetci ste srdečne vítaní a v Divíne na nádvorí Zichyho kaštieľa očakávaní!

Vedenia škôl! Prihláste svoju školu čo najskôr!

Čo tak sa obhliadnuť späť?

Máme spolu za sebou tri úspešné ročníky. Spolu sedem dní plných zábavy, rozličných vedomostí a nezabudnuteľných zážitkov, ale i nových kamarátstiev. A aby vaše spomienky len tak rýchlo nevymizli, pripravili sme pre vás v našom archíve stránky venované pohľadom do nedávnej, tak príjemnej minulosti.

ročník 2018

Prvý ročník, prví súťažiaci, prvé zážitky a skúsenosti. Neokukaná súťaž pre deti druhého stupňa základných škôl, plno neznámych v organizácii a koordinácii aktivít súťaže, prvé deti na trati, prvé pocity úspechov z víťazstva. Prvé pocity úspechov ako aj potvrdenie zmyslu a opodstatnenia myšlienky organizácie podujatia s názvom DIVÍNSKY BOYARD. Vďaka dobrým ohlasom a veľkému záujmu sľubujeme, že spravíme všetko preto, aby sme sa i v roku 2016 stretli znovu a pripravili pre Vás všetkých II. ročník tejto súťaže.

ročník 2017

Prvý ročník, prví súťažiaci, prvé zážitky a skúsenosti. Neokukaná súťaž pre deti druhého stupňa základných škôl, plno neznámych v organizácii a koordinácii aktivít súťaže, prvé deti na trati, prvé pocity úspechov z víťazstva. Prvé pocity úspechov ako aj potvrdenie zmyslu a opodstatnenia myšlienky organizácie podujatia s názvom DIVÍNSKY BOYARD. Vďaka dobrým ohlasom a veľkému záujmu sľubujeme, že spravíme všetko preto, aby sme sa i v roku 2016 stretli znovu a pripravili pre Vás všetkých II. ročník tejto súťaže.

ročník 2016

Vychytali sme muchy I. ročníka a ohlasy na seba nenechali dlho čakať. Súťaž sme rozšírili na pôsobnosť pre 4 okresy, pripravili sme 2 semifinálové kolá a veľké finále len pre tých najlepších. Peter Juhás z Česko-Slovensko má talent, penová show, 5-násobný Zlatý slávik Peter Cmorik, ale i Galaprogram Čestnej stráže prezidenta SR – toto všetko zdobilo II. ročník. Latka je postavená vysoko, úspech spojený s posledným ročníkom je za nami a my sme začali rozmýšľať o prípravách ďalšieho, už tretieho ročníka.

ročník 2015

Prvý ročník, prví súťažiaci, prvé zážitky a skúsenosti. Neokukaná súťaž pre deti druhého stupňa základných škôl, plno neznámych v organizácii a koordinácii aktivít súťaže, prvé deti na trati, prvé pocity úspechov z víťazstva. Prvé pocity úspechov ako aj potvrdenie zmyslu a opodstatnenia myšlienky organizácie podujatia s názvom DIVÍNSKY BOYARD. Vďaka dobrým ohlasom a veľkému záujmu sľubujeme, že spravíme všetko preto, aby sme sa i v roku 2016 stretli znovu a pripravili pre Vás všetkých II. ročník tejto súťaže.

To sa ešte sa pýtaš, čo vlastne DIVÍNSKY BOYARD je?

nevadí, aj pre teba máme odpoveď

V skratke môžno povedať, že ide o súťažno-vzdelávacie podujatie, ktorého sa zúčastňujú žiaci základných škôl a gymnázií vo veku 11 – 15 rokov z rôznych okresov Banskobystrického kraja.

Žiaci každej školy vytvoria 4 päťčlenné tímy, ktoré ako celok reprezentujú svoju školu a súťažia s inými tímami ako aj školy medzi sebou navzájom.

Pre každý ročník pripravujeme unikátnu trať plnú rôznorodých zastavení, na ktorých musia žiaci zdolávať rôzne prekážky a plniť zadané úlohy. Stretnú sa s novými vedomosťami z oblasti prevencie kriminality, preveria svoje fyzické zdatnosti a naučia sa vzájomnej podpore, dôvere a tímovej spolupráci.

3 dni súťaženia
množstvo pohybu
tvorivé dielne
netradičné športové aktivity
hudobný program

10 dní v priebehu 3 rokov

sa súťažilo pod vlajkou DIVÍNSKEHO BOYARDU

viac ako 1200 detí

sa zapojilo do DIVÍNSKEHO BOYARDU

13 škôl, 4 okresy, 9 obcí

DIVÍNSKY BOYARD jednoducho spája susedov