• tretí ročník 2017 sme úspešne zvládli,

    čo nám všetkým priniesol?

13. september 2017

1. semifinálové kolo

6. október 2017

finále III. ročníka

14. september 2017

2. semifinálové kolo

Slovom o ročníku 2017

Druhý ročník súťaže „DIVÍNSKY BOYARD“ charakterizovala i naďalej hlavná téma „podpory prevencie kriminality detí škôl vzdelávaním, hrami a pohybom v prírode“. Súťaž dopĺňal nový podtitul: „ATRAKTÍVNEJŠÍ – ŠPORTOVEJŠÍ – PREVENTÍVNEJŠÍ“. Cieľom bolo II. ročník súťaže zatraktívniť, urobiť ho zaujímavejším a samozrejme i prístupnejším viacerým deťom a školám. Bol organizovaný dvojkolovo. Semifinálové kolá sa konali v dňoch 23. – 24. júna 2016 a finále bolo pripravené 14. septembra 2016. Rozdelené boli geograficky pre základné školy z okresov Lučenec – Poltár a Detva – Zvolen.

Z hľadiska mediálnej propagácie a publicity stojí určite za zmienku mediálne partnerstvo s KRIMI NOVINAMI TV JOJ, kde náš projekt bol reportážou prezentovaný ako odvrátená, tá lepšia tvár kriminality, ktorá dnes častokrát zapĺňa vysielací čas všetkých televízií. Priamo z priebehu súťaže robila reportáž i RTVS – Rádio Regina Banská Bystrica. Samozrejmosťou je i partnerstvo s miestnym týždenníkom MY – Novohradské noviny, či miestnym občasníkom DIVÍNČAN – zvesti spod divínskeho hradu.

Druhý ročník tejto súťaže nám priniesol poznanie, že súťaž DIVÍNSKY BOYARD je dôležitá nielen z hľadiska vzdelávania detí v oblasti prevencie kriminality, ktorá na nich zvlášť v tomto veku priam na každom kroku striehne, ale i z iného pohľadu. Súťaž učí deti držať spolu, bojovať nielen za seba, ale i za svojho kamaráta, potiahnuť ho, keď potrebuje, povzbudiť, keď nevládze. Deti chcú súťažiť, a keď je s tým spojené vzdelávanie, vzhľadom na ich motiváciu súťažiť, radi sa i vzdelávajú. Deti je nutné presvedčiť a vhodne motivovať, vštepiť im myšlienky súťaže DIVÍNSKY BOYARD, podľa ktorých bojujú tímovo, spolupracujú navzájom, pomáhajú jeden druhému, lebo tvoria spolu jeden tím, jedno telo, jednu myseľ. Vyhrávajú spoločne, ale i prehrávajú spoločne.

Slovom o semifinálových kolách 2017

2 semifinálové kolá sa konali v predprázdninovom období, pred koncom uplynulého školského roka 2015/2016. Rozdelené boli geograficky pre základné školy z okresov Lučenec – Poltár a Detva – Zvolen. Do súťaže prijalo pozvanie 10 základných škôl, teda spolu 200 detských účastníkov. Semifinálová trasa pozostávala z 9 zastávok, na ktorých čakali deti zaujímavé a dnes tak potrebné témy týkajúce sa ich ochrany a bezpečnosti vo veku, v ktorom deti sú (11 – 15 rokov). K témam z prvého ročníka pribudla téma „obchodovanie s ľuďmi, imigranti a migrácia obyvateľstva“.

V centre obce čakali deti príslušníci Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru SR, Colnej stanice Lučenec a žiaci Strednej zdravotníckej školy z Lučenca, ktorí prezentovali svoju činnosť a aktivity potrebné pre ochranu života, či majetku obyvateľstva. Súčasťou prezentácií boli rady a spôsoby správania sa pri dopravných nehodách a ohrození života. Deti so záujmom absorbovali tieto, pre nich zväčša nové informácie. Na trase vedúcej po širšom okolí centra obce (starý prírodný amfiteáter, Pánska záhrada, pod ruinami hradu Divín, Husacie námestie, Árendáška, Pod Veľkým vrchom a historické centrum obce) získavali na jednotlivých zastávkach body za kvízové otázky a športové aktivity. Každú školu reprezentovali 4 družstvá po 5 žiakov vo veku 11 – 14 rokov, a ktoré družstvo zvíťazilo, resp. sa umiestnilo na prvých troch miestach, to posunulo svoju školu do finále. Trasa mala štart a cieľ na krásnom nádvorí zrekonštruovaného Zichyho kaštieľa v centre obce. Kultúrne semifinálové kolá obohatilo vystúpenie účastníka talentovej súťaže „Česko Slovensko má talent“ Petra Juhása z Lučenca a voľný čas detí zapĺňali rôznorodé aktivity v tvorivých dielňach na nádvorí Zichyho kaštieľa s tematikou prevencie kriminality.

Mapa semifinálových kôl Divínskeho Boyardu 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Altánok v parku

2

Pred kultúrnym domom

3

Centrum obce pri kostole

4

Husacie námestie

5

Adrenalínový park pod Veľkým vrchom

6

Na árendáške

7

Pod ruinami hradu Divín

8

Panská záhrada

9

Starý dub nad amfiteáterom

3 dni

sa súťažilo pod vlajkou Divínskeho Boyardu 2017

takmer 250 detí

sa zapojilo do Divínskeho Boyardu 2017

13 škôl, 4 okresy, 8 obcí

jednoducho spájame susedov

Slovom o finále 2017

Finále II. ročníka DIVÍNSKEHO BOYARDu sa konalo 14. septembra 2016. Postúpilo do nej 6 najlepších škôl zo semifinálových kôl reprezentujúcich okresy Lučenec – Poltár (ZŠ Lovinobaňa, ZŠ Divín a osemročná vetva Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci) a okresy Detva – Zvolen (ZŠ Hriňová – Školská ul., ZŠ Kriváň a ZŠ Hriňová – Krivec), čo bolo spolu 90 detí (6 škôl x 3 družstvá x 5 detí).

Finále bolo zamerané viac na pohyb, šport a praktické ukážky činnosti záchranných a bezpečnostných zložiek a,samozrejme, veľa dobrej nálady a zábavy pre deti. Na trati ich čakali preteky na kárach, streľba z lukov, vzduchoviek, ale i historického katapultu, prekonávali kopce, vrchy, dosiahli vrchol Veľkého vrhu, najvyššieho bodu divínskeho katastra v blízkosti centra obce. Deti čakala viac než 3 km dlhá trasa, nové športové disciplíny a rozšírený Adrenalínový park pod Veľkým vrchom. V centre obce pri kaštieli ich čakali ukážky bezpečnostných a záchranných zložiek SR – zástupcovia dopravnej, poriadkovej, či zásahovej policajnej jednotky, ukážky práce profesionálnych zdravotníckych záchranárov zo spoločnosti FALCK a.s., ale aj ukážky techniky a činností Hasičského a záchranného zboru SR, a to všetko v spojitosti v dopravnou výchovou, ochranou človeka pri dopravných nehodách a správaním sa pri nich.

Nechceli sme v žiadnom prípade dopustiť, aby sa deti v Divíne počas finále nudili. Pre tých, ktorí práve neboli na trati DIVÍNSKEHO BOYARDU, sme pripravili takmer 30 ďalších športových disciplín na nádvorí Zichyho kaštieľa a na susednom školskom dvore. Popoludní bolo pre deti pripravené prekvapenie vo forme penovej show v podaní Hasičského a záchranného zboru SR, čo bolo nielen pre deti príjemným osviežením vo viac než 30 stupňovej septembrovej horúčave.

Po 14-tej hodine nastal čas na kultúru. S hodinovým vystúpením pozdravil deti Peter Cmorik so svojou kapelou, po ktorého vystúpení a autogramiáde nasledovalo losovanie bohatej tomboly a vyhodnotenie mimosúťažných športových aktivít. Viac než 50 cien našlo a potešilo svojich majiteľov. Kým organizátori usilovne spočítavali získané body na finálovej trase DIVÍNSKEHO BOYARDU, priestor vedľa kaštieľa patril zlatému kultúrnemu bonbóniku II. ročníka súťaže DIVÍNSKY BOYARD. Na všetky deti, ale aj mnoho prítomných dospelých, čakalo vystúpenie Jednotky čestnej stráže prezidenta SR v sprievode Vojenskej hudby z Banskej Bystrice. Všetkým to prinieslo často nevídaný zážitok a Divínu zápis do jeho bohatých a zaujímavých dejín.

Až prišlo finále finálového dňa súťaže DIVÍNSKY BOYARD 2017. Na pódiu sa zišli organizátori podujatia, zástupcovia Obce Divín, ale i pozvaní hostia z Ministerstva vnútra SR. Tretie miesto obsadili domáci, Divínčania, na druhom mieste skončila ZŠ Kriváňa a z celkového prvenstva sa tešili žiaci ZŠ Hriňová – Školská. Deti potešilo množstvo darčekov, cien, pamätné medaile, diplomy, ale hlavne spoločný pohár za umiestnenie na stupni víťazov. Všetci si však z Divína odniesli množstvo skúseností a nekúpiteľných zážitkov. Tie jednoducho mohli prežiť len v novohradskom Divíne na súťaži DIVÍNSKY BOYARD.

Mapa finále Divínskeho Boyardu 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

Stará vŕba pri potoku

2

Husacie námestie

3

Pod hradom v Pánskej záhrade

4

Čistinka pri cintoríne sv. Anny

5

Adrenalínový park pod Veľkým vrchom

6

Veľký vrch

7

Pod Bukovým vŕškom

8

Nad arendáškou

9

Za kaplnkou sv. Anny

10

Pánska záhrada

11

Pri starom amfiteátri

12

Parkovisko pri kaštieli

takmer 500 litrov

minerálnej vody vypitej súťažiacimi

len 1 zranenie,

pretože nám záleží na bezpečnosti súťažiacich

takmer 400 kusov

zjedených obložených bagiet