• Prvý ročník 2015 priniesol všetkým

    veľa zábavy a zážitkov, spomínajte s nami

Fotogaléria 2015

1. ročník

začínali sme

02. 10. 2015

jednokolový ročník

7 hodín zábavy

a zaujímavého programu