• ročník 2016 - to je veľa zážitkov,

    radosti, pohody a zábavy – veď sa pozrite

23. jún 2016

1. semifinálové kolo

24. jún 2016

2. semifinálové kolo

14. september 2016

veľké finále

3 dni

sa súťažilo pod vlajkou Divínskeho Boyardu 2016

viac ako 340 detí

sa zapojilo do Divínskeho Boyardu 2016

10 škôl, 4 okresy, 8 obcí

jednoducho spájame susedov

takmer 500 litrov

minerálnej vody vypitej súťažiacimi

len 1 zranenie,

pretože nám záleží na bezpečnosti súťažiacich

takmer 400 kusov

zjedených obložených bagiet

Fotogaléria finále – 14. september 2016