• ročník 2016 - to je veľa zážitkov,

    radosti, pohody a zábavy – veď sa pozrite

20. september 2018

1. semifinálové kolo

28. september 2018

finále IV. ročníka

21. september 2018

2. semifinálové kolo

3 dni

sa súťažilo pod vlajkou Divínskeho Boyardu 2017

takmer 250 detí

sa zapojilo do Divínskeho Boyardu 2017

13 škôl, 4 okresy, 8 obcí

jednoducho spájame susedov

takmer 500 litrov

minerálnej vody vypitej súťažiacimi

len 1 zranenie,

pretože nám záleží na bezpečnosti súťažiacich

takmer 400 kusov

zjedených obložených bagiet

Fotogaléria finále – 6. október 2017